Bærekraftsmålene og Oslo som bærekraftig reisemål

Sommerferien nærmer seg for alvor, men før det vil Oslo kommune og KPMG Pure Sustainability gjerne invitere til et åpent webinar om Oslo som bærekraftige reisemål.

Bærekraftsmålene er aktuelle som aldri før, og den 22. juni lanserte regjeringen stortingsmeldingen Mål med mening, som er en handlingsplan for hvordan vi skal nå bærekraftsmålene i Norge. Innovasjon Norge lanserte Nasjonal reiselivsstrategi 2030 i mai, og denne legger til grunn at norsk reiseliv skal bidra aktivt til at alle FNs bærekraftsmål nås. Samtidig har Oslo kommune startet en strategiprosess for styrking og profilering av Oslo som bærekraftig reisemål, og bærekraftsmålene skal være førende for denne strategien.
 
I dette webinaret vil Kia Klavenes fra KPMG Pure Sustainability gi en introduksjon til bærekraftig reiseliv med spesiell fokus på bærekraftsmålene, og Marthe Elin Hoddevik Jensen fra Oslo kommune vil informere om strategiarbeidet til Oslo kommune.

Dette er starten på en omfattende involveringsprosess der sentrale aktører på feltet vil intervjues og delta på workshoper, og vi håper alle med hjerte for Oslo og bærekraft blir med oss på dette webinaret. Det vil være mulig å stille spørsmål og å melde sin interesse for deltakelse i de senere stadiene i involveringsprosessen


Vel møtt!

Vennlig hilsen
Oslo Kommune og KPMG Pure Sustainability 


Praktisk informasjon
Webinaret foregår på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no