Hvordan bli ledende på miljø og bærekraft i helsesektoren?


KPMG Helse har gleden av å invitere alle som jobber i, eller samarbeider med, helsesektoren til webinar med temaet «Hvordan bli ledende innen miljø og bærekraft».  

Hensikten med webinaret er å gi innsikt i helseaktørers utfordringer i forbindelse med den
nasjonale satsningen innen bærekraft og implementeringen av denne. Vi setter fokus på tverrfaglig utveksling og deling av erfaringer for å fremme videre arbeid og samarbeid.

I den forbindelse får vi besøk av to aktører som vil dele sin kunnskap og erfaringer. Fra Helsedirektoratet kommer avdelingsdirektør Erlend Aasheim som skal gi oss innsikt i hvordan klimaendringer påvirker helsesektoren. I tillegg kommer daglig leder i Nyby Fredrik Gulowsen. Fredrik skal snakke om hvordan helseansatte bruker Nyby til å dele oppgaver direkte med andre avdelinger og organisasjoner innen trygge rammer.

Velkommen!


Agenda

— Bærekraft og dens betydning i helseutviklingen fremover 
Hege Stokke og Monica Mee, KPMG

— Betydningen av klimaendringer for helse, og klima- og miljøtiltak i helsesektoren.
Erlend Tuseth Aasheim, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

— Hvordan frigjøre helseansattes tid og få flere hender til de mest sårbare? Kan vi utnytte eksisterende ressurser bedre?
Fredrik Gulowsen, daglig leder Nyby

— Q & A


Du møter:

Erlend Tuseth Aasheim, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
Erlends har ansvar blant annet innen global helse og FNs bærekraftsmål. I oppfølging av bærekraftsmålene har han spesielt vært opptatt av betydningen av klimaendringer for helse og helsesystemer, og helsesektorens rolle i responsen på klimaendringene. Erlend er utdannet som lege og er spesialist i samfunnsmedisin i Norge og England, med doktorgrad i klinisk ernæring og mastergrad i folkehelse fra University of Cambridge. Han har de siste 10 årene arbeidet i helseforvaltning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Fredrik Gulowsen, daglig leder, Nyby
Fredrik er gründer og daglig leder i Nyby og medgründer av Skyfall Ventures, og har bakgrunn fra blant annet Zwipe, Filmgrail og Kolonial.no. Fredrik har som gründer, medgründer og konsulent jobbet i og med tech start-ups i over 10 år. Han har tatt to selskaper på verdensmarkedet, bygget distribusjon i mer enn 20 land, og han har etablert yrkesutdanningstilbud for gatebarn i Sentral-Asia. Fredrik har en bachelor i statsvitenskap med samfunnsøkonomi og russisk språk fra UiO, og en Executive master i ledelse fra BI.  

Hege Stokke, direktør, KPMG CIO Advisory
Hege har omfattende og bred erfaring som leder og rådgiver fra markedsledende nasjonale og internasjonale organisasjoner innen Industri og IT. Siste syv år har hun bistått offentlig sektor og særlig  helsesektoren med rådgivning innen strategisk teknologiforståelse derav innovasjon, digitalisering og informasjonssikkerhet. I 2017 ble Hege kåret til en av Norges 50 fremste teknologikvinner av Abelia og Oda-nettverk.

Monica Mee,  senior manager, KPMG Pure Sustainability
Monicas spesialisering er EU Green Deal og EU Sustainable Finance inkludert taksonomien. Hun har 16 års erfaring fra Wealth Management i Nordea og har vært opptatt av bærekraft på forskjellige måter siden Nordea signerte FNs PRI i 2007. Hennes kunnskap og interesse for bærekraft dekker miljø, klima, samfunn, menneskerettigheter, sirkulær økonomi, styring samt global økonomi og megatrender. Hun er også engasjert i EU prosjekt som støtter oppunder Green Deal. Hun jobber i dag med alle bransjer, deriblant helsesektoren


Praktisk informasjon
Webinaret vil foregå på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.