Ny MVA-melding fra 2022

Link til webinar: https://kpmg-no.zoom.us/j/82433945602 

Skattemyndighetene har varslet at det kommer en ny MVA-melding med virkning fra 1. januar 2022. MVA-meldingen skal baseres på standard SAF-T koder og det vil være mulig å levere MVA-meldingen direkte fra regnskapssystemet. I tillegg er det varslet innføring av opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter.

Agenda

MVA-meldingen baseres på standard SAF-T koder
På webinaret vil vi gå igjennom hvordan MVA-meldingene skal leveres, herunder hvilke nye opplysninger som skal med i meldingen. Den nye meldingen baseres på standard SAF-T koder som består av til sammen 25 koder - noe som viser at detaljnivået på rapporteringen øker omfattende sammenlignet med dagens MVA-melding. Vi vil gå grundig gjennom disse kodene på seminaret.

Innføring av opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter fra 2024
Skatteetaten viser til at innføring av salgs- og kjøpsmeldingen vil øke etterlevelsen, sørge for økt likebehandling og hindre urettmessig konkurransevridning i næringslivet. Vi går gjennom hovedpunktene fra høringsnotatet fra 26.08.2021.

Hvem passer webinaret for?
Alle som er involvert i økonomi og regnskap, regnskapsførere, revisorer og jurister. 


Velkommen!


Du møter:

Jardar Aavik Skarprud
 Advokat i KPMG Law
Jardar vil gjennomgå nytt i den nye MVA-meldingen og særlig fokusere alle nye opplysninger som skal med i meldingen. Han har mange års erfaring med å bistå kunder med alt fra rådgivning til compliance innen nasjonal og internasjonal avgift.  

Evelina Fransson

Manager i KPMG Law
Evelina er prosjektleder for SAF-T teamet i KPMG Norge og vil fortelle om sin erfaring med SAF-T implementering, mapping av MVA-koder, samt si noe om sin erfaring med kontroller fra Skatteetaten. Hun har mange års erfaring med å bistå nasjonale og internasjonale kunder med rådgivning og compliance, samt teknisk erfaring med SAF-T og den nye MVA meldingen.  

Kjerstin Ongre

Advokat i KPMG Law
Kjerstin drar dere gjennom forslaget til den nye ordningen med opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner. Hun har over mange år bistått nasjonale og internasjonale kunder med salgs- og kjøpstransaksjoner, herunder hvilke avgiftsmessige utfordringer dette kan gi.    

Praktisk informasjon

Webinaret vil foregå på Zoom og vi sender deg en link dagen før arrangementet.
Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.  

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no