Moms og toll i internasjonal handel - utvalgte temaer

KPMG Law Advokatfirma AS har gleden av å inviterere til et fagwebinar hvor vi ser nærmere på utvalgte temaer innen moms og toll i internasjonal handel.

Agenda

-       17. september 2021 la regjeringen frem forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift. De nye lovene skal erstatte dagens tollov, og sikre at lovverket er oppdatert og bedre tilpasset Tolletatens ansvarsområder. Det gis et innblikk i begge forslagene.  

-      EU-moms med fokus på hva norske virksomheter må ta hensyn til ved varesalg i EU samt grensekryssende varehandel til og fra EU. Vi har erfaring med at dette er en utfordring for mange norske selskaper i handel med varer over landegrensen og vi plukker derfor opp noen klassiske fallgruver og viser hva virksomhetene bør ta høyde for i sin planlegging.


Foredragsholder

Kjerstin Ongre  
Advokat/Head of Trade & Customs KPMG Law Advokatfirma AS  
Kjerstin er advokat i KPMG Law og er vår kontaktperson i KPMGs internasjonale nettverk for Trade & Customs. Hun er spesialisert i nasjonal og internasjonal avgift (moms, toll og særavgifter) og har lang og omfattende erfaring med å bistå både nasjonale og multinasjonale selskaper innen de fleste bransjer med problemstillinger knyttet til indirekte beskatning.

Evelina Fransson
Manager Indirect Taxes KPMG Law Advoktfirma AS  
Evelina er rådgiver og Manager i KPMG Law med særlig kompetanse på internasjonal merverdiavgift. Evelina jobber med nasjonale og grenseoverskridende problemstillinger knyttet til merverdiavgift, e-handel og supply-chain, og bistår både nasjonale, utenlandske og multinasjonale selskaper. 

Hvem passer webinaret for? 
Alle som er involvert i økonomi og regnskap, regnskapsførere, revisorer, logistikkansvarlige og jurister. 

Praktisk informasjon
Webinaret foregår på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. Du kan følge webinaret via din nettleser eller ved å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Godkjent etterutdanning
Bekreftet deltakelse gir 2 timer godkjente etterutdanningstimer.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no