Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) del 1 - LØNN

Link til webinar: https://kpmg-no.zoom.us/j/89519716671

Mange har behov for informasjon om den nye Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) som trådde i kraft for regnskapsåret 2020. Derfor inviterer vi til samtale med Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Samina Ansari fra Equality Check, samt Kathrine Moe Boye fra KPMG. 

For mange vil lønnskartlegging og lønnsrapportering i del 1 av ARP være det som er nytt for regnskapsåret 2021. Lurer du på hvordan dette skal gjøres for din virksomhet – da er du ikke alene!

Ønsker du litt mer informasjon om hvordan dette kan gjøres for din virksomhet og hvilke elementer som man bør fokusere på, ja da er dette et webinar du bør få med deg.

Velkommen!


Du møter:

Lars Kolberg  
Lars Kolberg jobber som Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet og er statsviter med lang erfaring fra likestillingsapparatet.

Samina Ansari
Samina Ansari fra Equality Check har bakgrunn i Jus (UiO) og Diplomati (Sciences Po). Hun har arbeidet med sosial bærekraft i nesten 10-år og implementert prosjekter for FN, EU, og Goldman Sachs. Samina har videre vært involvert i kvinners rolle i fred - og sikkerhet gjennom NATO og andre initiativer i Afghanistan.

Kathrine Moe Boye
Kathrine er utdannet siviløkonomi og jobber i KPMG med et bredt spekter av kunder. Hun har fagansvar for stiftelser og bærekraft i revisjon og har holdt foredrag både internt og eksternt på ulike komponenter av bærekraft som likestilling og mangfold.


Praktisk informasjon
Webinaret vil foregå på Zoom og vi sender deg en link dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no