Når løsepengeviruset rammer virksomheten

Alle virksomheter som har opplevd å bli truffet av løsepengevirus vet hvor krevende en slik situasjon kan være. Skjermene går i svart og alle lurer på hva som har skjedd. Plutselig blir alt snudd på hodet og kaoset råder. I mars 2019 ble Hydro rammet av løsepengevirus. System etter system gikk ned for telling og en rekke prosesser måtte kjøres manuelt. Den endelige prislappen ble estimert til ca. 800 millioner kroner. I januar 2020 ble også Østre Toten kommune rammet av et løsepengevirus. Store deler av kommunens systemer ble på kort tid satt ut av drift, data ble kryptert og stjålet for så å bli lekket på det mørke nettet. 
 
Hendelsene i Hydro og Østre Toten kommune kaster lys over de enorme konsekvensene som vil ramme en virksomhet som utsettes for digital utpressing. Så hva skal du egentlig gjøre når hendelsen inntreffer og hvordan kan du da redusere konsekvensene til et minimum? 
 
KPMG har bistått med hendelseshåndtering ved noen av landets mest alvorlige cyberhendelser der løsepenger har vært brukt som pressmiddel. Den 28. oktober tar vi deg gjennom håndteringen av et slikt scenario fra A til Å. 

Tema som diskuteres:  
- Hvordan stille best mulig forberedt? 
- Angrepet inntreffer: Hvor skal du starte og hva må du passe på?
- Hvordan finne ut hva som har skjedd? 
- Hvordan ivareta personvern og  juridiske aspekter? 

Fra KPMG møter du:

- Hasse Kristiansen, Partner KPMG Cyber & Security (moderator)
- Lars Wilberg, Partner KPMG Cyber & Security (moderator)

- Hans Christian Pretorius, Partner KPMG Cyber & Security
- Tor Henning Rustan Knudsen, Partner KPMG Law
- Marianne R. Aas, Director KPMG Cyber & Security
- Bjørn Krok, Director KPMG Cyber & Security
- Maren Voll, Senior Manager KPMG Cyber & Security
- Petter Malvik, Manager, presseansvarlig KPMG AS
- Isuf Deliu, Manager KPMG Cyber & Security
- Andreas Orset, Senior Associate KPMG Cyber & Security

Seminaret gjennomføres fysisk på Rebel i Oslo
.  
Vi i KPMG har som første rådgivnings- og revisjonsselskap inngått et samarbeid med Rebel, teknologihuset hvor flere av Norges fremste teknologihoder kommer til å sitte i årene som kommer. Huset blir betegnet som det nye, teknologiske episenteret i Oslo og kanskje Norge. Benytt muligheten til å besøke Rebel 28. oktober! https://rebel.no/

Bindende påmelding.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no