Hvordan gjennomføre et vellykket salg av en virksomhet

KPMG har gleden av å invitere deg til seminar hvor vi skal gjennomgå sentrale områder som er kritiske for å gjennomføre et effektivt og vellykket salg av en virksomhet, og som maksimerer verdien av transaksjonen.

Seminaret er i første rekke rettet mot eiere, styremedlemmer og ledelsen i selskaper som skal selges, eller som vurderer å gå inn i en salgsprosess. Dette er en av de viktigste beslutningene man kan ta som eier eller leder, og vår erfaring er at det er verdiskapende med bistand i slike prosesser. 

Seminaret vil også kunne gi verdi fra et kjøperperspektiv ved å gi innsikt i sentrale problemstillinger og avgjørelser selger står ovenfor.
Velkommen!

På agendaen

- Hvordan gå frem for å selge et selskap? 
Hvordan bør salgsprosessen legges opp for å oppnå en effektiv prosess som maksimerer verdien av transaksjonen?

- Klargjøring av selskap og forberedelse til salg 
Hva bør selskap og eier gjøre for å være best mulig forberedt til en salgsprosess? Når bør forberedelsene begynne? Vi deler vår erfaring med de viktigste utfordringer og muligheter. 

- Hva er selskapet verdt?
Gjennomgang av metoder og teknikker som ofte benyttes ved verdsettelse av virksomheter. 

- Hvordan påvirker EGS verdien av selskapet? 
Hvilke risiko og muligheter bør selskap og eier være oppmerksom på?

Praktisk informasjon
Forokost serveres fra kl. 08.30.