IFRS Update Q1

Følg webinaret her: https://home.kpmg/no/nb/home/misc/webinar.html

_________________________________

Nytt år, nye muligheter!

Vi vil i årets første IFRS Update gå gjennom:

- IFRS 
   - hva er nytt i 2022?
   - FRICs agendabeslutninger
    - Utvalgte prosjekter

- Brev og andre nyheter fra Finanstilsynet og ESMA

- Ny forskrift for forenklet IFRS

- Ny delårsstandard for de som rapporterer etter God RegnskapsSkikk (GRS)


Velkommen!


Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no
.