Ny regjering - ny skatt?

Påmelding stengt: https://kpmg-no.zoom.us/j/84520853691

Endringer i skatt med ny regjering 
 

Med ny regjering oppstår nye mulige endringer av dagens skatteregler. På vårt lunsj-webinar den 19. november skal vi snakke mer om nettopp dette.

Det forventes økning av både inntektsskatter og formuesskatt i årene fremover. I tillegg kan det komme mer fundamentale endringer for eksempel i fritaksmetoden og i grunnlaget for utbyttebeskatning for fremtiden. 

Vi tar for oss mulige endringer fra regjeringen gjennom stortingsperioden. Det forventes skjerpet formuesskatt og skatt på utbytte. I tillegg har det kommet signaler om vurdering av fritaksmetoden. Hvilke endringer som vil bli gjennomført er ikke avklart, men signalene er klare og gir grunn til å vurdere tiltak der det er mulig. 

I webinaret fokuserer vi særlig på mulige endringer i skattlegging av utbytte og i fritaksmetoden, samt følgene av skjerpet formuesskatt.

Velkommen!

___________

Du møter:

Cathrine B. Dalheim
Advokat, partner og leder for KPMG Law Advokatfirma AS

Thor Leegaard
Partner / Advokat   KPMG Law Advokatfirma AS

Ole Jacob Angermo
Partner / Advokat   KPMG Law Advokatfirma AS


Har du spørsmål? 
Kontakt event@kpmg.no