Aktivitets- og redegjørelsesplikten: del 2: hvordan skrive en god redegjørelseMange har behov for informasjon om den nye Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) som trådde i kraft for regnskapsåret 2020. Dette webinaret tar for seg del 2 av ARP nemlig selve redegjørelsen for hvordan virksomheten aktivt og målrettet jobber for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

Hva bør en god redegjørelse inkludere? Hvilke momenter bør man ha tenkt på på forhånd? Og hva bør man hvertfall ikke gjøre? For å svare på dette inviterer vi til samtale med Lars Kolberg, fagdirektør fra Likestillings- og 
diskrimineringsombudet, Samina Ansari fra Equality Check, samt Kathrine Moe Boye fra KPMG.
  

Ønsker du litt mer informasjon om dette for din virksomhet og hvilke elementer som man bør fokusere på, ja da er dette et webinar du bør få med deg. 

Velkommen!

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no