Skatteseminar Arendal

Skatteeffekt ved bruk av eget holdingsselskap, endringer for skatt på innbetalt kapital, utbytte og formuesskatt fra 2022 

Den nye Støre-regjeringen har lagt frem endringer til statsbudsjettet for 2022 som inneholder til dels dramatiske grep knyttet til økt utbytteskatt og formuesskatt. Med de nye forslagene vil skatteutsettelse ved bruk av holdingsselskaper kunne få økt aktualitet. Vi gjennomgår hensikten med å eie eiendeler gjennom eget holdingsselskap, og ser på hvilke grep som kan gjøres før de nye reglene trer i kraft. 

Agenda
- Generelt om skatteeffekten ved å utsette skatt ved holdingsselskap
- Mulig endring av rekkefølgebestemmelsen for innbetalt kapital
- Bør det tas utbytte før nytt år?
- Endringer i formuesskatt, aksjerabatt, hvordan forholde seg til dette?

Målgruppe
Rådgivere og privatpersoner med aksjer i ikke-børsnoterte selskap

Du møter:

Harry Tunheim
Advokat / Director, KPMG Law Advokatfirma AS

Ole Jacob Angermo
Advokat / Partner, KPMG Law Advokatfirma AS

Velkommen!

Har du spørmsål? Kontakt event@kpmg.no