IFRS Update Q4, Bergen


KPMG Bergen ønsker velkommen til IFRS Update Q4 hvor vi skal ta en titt på nyhetene fra siste kvartal.

På agendaen

- Environmental, Social and Governance (ESG) – hva må vi passe på i år og hva har vi i vente?
- Årsberetning – stadig utvidede rapporteringskrav
- IFRS – nye og endrede standarder, IFRIC avgjørelser og IASBs arbeidsplan
- Nytt fra tilsynsmyndighetene 
- Noen forhold å tenke på ved utarbeidelse av årsrapporten

Forkost og registrering fra kl. 08.30.

Spørsmål?
Kontakt ingrid.saksvik@kpmg.noClarion Hotel Admiral
08.12.2021, kl. 09:00
- 11:00
Antall dager
0 days

Gratis