Innkjøpsfunksjonens rolle i styring og reduksjon av leverandørers CO2-avtrykk

Det er avgjørende å redusere verdens utslipp av klimagasser, og politikere, forskningsinstitusjoner og private aktører presser på for skjerpede utslippskrav. Teknologien for å måle utslipp er tilgjengelig, og både offentlige og private organisasjoner oppfordres til å forplikte seg til egne utslippskutt, samt å implementere tiltak og rapportere på progresjon. Telenor og andre selskaper i Norge leder an ved å sette kunnskapsbaserte mål.

Leverandører og verdikjeder er tett tilknyttet en organisasjons klimagassutslipp (Scope 3). Likevel trenger innkjøps- og logistikkledere å bygge kompetanse, samt få førstehånds tilnærminger, for å måle og styre egne karbonfotavtrykk.

På agendaen:
• Klimagassutslipp - En introduksjon til strategier, initiativer, rammeverk og forskning
• Utslipp fra scope 3 – Hvor relevante er leverandører og verdikjeder
• Forpliktelse, kuttplaner og rapportering
• Rollen til innkjøpssjefer og verdikjedeledere
• Praktiske anbefalinger

Du møter:

Tormod Voje, KPMG AS
Tormod er partner i Operations for KPMG Oslo, og har over 11 års erfaring innen Procurement & Supply chain. Gjennom hans 11 år i KPMG har han jobbet med store forbedringsprosjekter i privat og offentlig sektor innen fagområdet innkjøp og logistikk.

Johanne Solum Ness, KPMG AS
Johanne leder prosjekter innen bærekraftstrategi, rapportering og verifikasjon innen sektorer som retail, energi, industri og finans. Hun bistår virksomheter basert på deres vesentlige områder, reguleringer som treffer selskapene og forventninger fra interessenter. Johanne er spesialist innen klima og miljø, med lang erfaring innen klimaregnskap, klimarisikoanalyser, og utforming av tiltak og reduksjonsplaner for klimagassutslipp.