Forsyningsrisikoer i 2022

Man kan se betydelige endringer i mange kritiske forsyningskjeder som følge av Covid-19 pandemien. Innkjøps- og logistikkansvarlige konfronteres med konkrete forsyningsrisikoer, samtidig som råvareprisene stiger kraftig og viktige energikilder som olje, gass og kull ikke møter den globale etterspørselen.

I dette webinaret vil vi presentere en analyse av endringer i forsyningskjeder som følge av pandemien. Vi vil med dette gi en oppdatering på nåværende status og forventninger, i tillegg til å diskutere læringspunkter og initiativer som trengs for å være bedre forberedt på fremtiden.

Hva kan du forvente:

- En nåtidsanalyse av forsyningsrisikoer i 2022 og underliggende forsyningskjedeproblemer
- Innsikt i fremtidige forventinger for de mest relevante kategoriene
- Viktigste læringspunkter og initiativer som trengs for å øke robustheten til din forsyningskjede

Du møter:

Celia Brekkan; KPMG AS
Celia er partner i KPMG Norge, og leder Operations tjenesteområdet. Hun har over 20 år med operativ og strategisk erfaring innenfor Procurement og Supply Chain Management fra både Yara, Hydro, INEOS og Forsvaret.

Erik Arvnes, KPMG AS
Erik er partner i Gransking & Compliance i KPMG Norge. Han har sin spesialkompetanse innen anti-korrupsjon, gransking og risikostyring av leverandører og andre tredjeparter.

TBC

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no


Webinar
26.04.2022, kl. 09:00
- 10:00
Sted
Webinar
Antall dager
0 days

Gratis