Forsyningsrisikoer i 2022

Man kan se betydelige endringer i mange kritiske forsyningskjeder som følge av Covid-19 pandemien. Innkjøps- og logistikkansvarlige konfronteres med konkrete forsyningsrisikoer, samtidig som råvareprisene stiger kraftig og viktige energikilder som olje, gass og kull ikke møter den globale etterspørselen.

I dette webinaret vil vi presentere en analyse av endringer i forsyningskjeder som følge av pandemien. Vi vil med dette gi en oppdatering på nåværende status og forventninger, i tillegg til å diskutere læringspunkter og initiativer som trengs for å være bedre forberedt på fremtiden.

Hva kan du forvente:

- En nåtidsanalyse av forsyningsrisikoer i 2022 og underliggende forsyningskjedeproblemer
- Innsikt i fremtidige forventinger for de mest relevante kategoriene
- Viktigste læringspunkter og initiativer som trengs for å øke robustheten til din forsyningskjede

Du møter:

Sébastien Fix
Sébastien er direktør i KPMG Norge, og leder ServiceNow GRC og ESG satsinger. Han har over 15 år erfaring innenfor kvalitet, risiko og compliance fra både Aker Solutions, Thales, DNB og Sopra Steria.

Marianne Jahre
Marianne er professor ved Handelshøyskolen BI og Lunds Universitet. Hun har jobbet med forskning og undervisning innen logistikk for katastrofehåndtering og risikostyring i forsyningskjeder siden 2007.

Celia Brekkan; KPMG AS
Celia er partner i KPMG Norge, og leder Operations tjenesteområdet. Hun har over 20 år med operativ og strategisk erfaring innenfor Procurement og Supply Chain Management fra både Yara, Hydro, INEOS og Forsvaret.

Erik Arvnes, KPMG AS
Erik er partner i Gransking & Compliance i KPMG Norge. Han har sin spesialkompetanse innen anti-korrupsjon, gransking og risikostyring av leverandører og andre tredjeparter.Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no