Nyheter knyttet til bruk av utenlandsk arbeidskraft, Stavanger

Norske bedrifter oppbemanner, og mange har behov for å tilknytte seg utenlandsk arbeidskraft – noe som også kan innebære mange fallgruver.

Utenlandsk arbeidskraft kan ansettes lokalt, eller leies inn fra konsernselskap, produksjonsbedrifter eller fra bemanningsforetak. Men hva slags tilknytningsform er mest hensiktsmessig, og hvilket regelverk anvendes i de ulike tilfelle?  

Hvilke utenlandske ansatte vil falle inn under det nye regelverket om kildeskatt/ bruttoskatt for utenlandske arbeidstakere?

Agenda
I dette frokostseminaret vil vi gjennomgå blant annet følgende:
—   Hvilke tilknytningsformer er aktuelle når behovet for utenlandsk arbeidskraft melder seg?
—   Hvilke forpliktelser foreligger for den norske bedriften i de ulike tilfeller?
—   Trygd og pensjon
—   Nyheter knyttet til rapportering på RF-1199
—   Ny kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere
—   Arbeidsrettslige hensyn

Foredragsholdere

Erik Sand, advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

Helge Monsen, advokatfullmektig KPMG Law Advokatfirma AS
Anne Tengs-Pedersen, advokat, Partner, KPMG Law Advokatfirma AS

Målgruppe
Eiere, daglig ledelse, HR, finans/økonomi/prosjektledere.
 

Etterutdanning

Seminaret gir godkjente etterutdanningstimer for revisorer og regnskapsførere.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Velkommen!