Supply Chain transformasjon – fra fysiske butikker til netthandel

Mengden av netthandel øker konstant hos norske forbrukere, og andre kvartal 2021 nådde man nok et rekordhøyt volum med 219 millioner transaksjoner og 96,2 milliarder NOK. Tall fra Virke viser at 77 % av alle kjedebutikker allerede er på nett og at flere kommer etter.

Under dette webinaret spør vi: Hvilke endringer vil disse selskapene oppleve i deres Supply Chain ved å inkludere netthandel, og hvilke drivere ligger bak? Hvordan kan man utnytte fordelene med netthandel? Hvilken rolle vil, eller kan, fysiske butikker spille inn i det nye nettverksoppsettet? Vi vil presentere vår «best practice» for hvordan gjennomføre en slik transformasjon på en suksessfull måte.

Hva du kan forvente:

• Karakteristiske trekk ved fremtidige trender i netthandelen som vil påvirke din verdikjede

• Innsikt i de største forskjellene når Supply Chain optimaliseres for fysiske butikker vs. netthandel

• Relevante referansecase

• KPMGs «best practice» og erfaring fra våre internasjonale eksperter

Du møter:

Kjartan Aukland 
Kjartan er Senior Manager og leder KPMG sin service line for Supply chain for KPMG i Oslo. Han har 13 år erfaring fra ulike lederroller innen Supply Chain/Logistikk fra selskaper som Scania, Tine og Bring.

Mads M. Dalen
Senior Manager, Operations KPMG

TBC

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no