Den digitale reisen – datadelingens kunnskapshull

UTSATT PGA SYKDOM - NY PÅMELDING 30. MARS HER: https://event.kpmg.no/events/567

Digitalisering kommer med lovnader om en enklere hverdag, mer effektiv ressursbruk, bedre tjenester og tilrettelegging for produktivitetsøkning i samfunnet. Datadeling er et digitalt område som veldig mange jobber med akkurat nå. Hvilken verdi ligger egentlig i datadeling og hvordan utnytter man dette? Vi vil få innsikt i hva datadeling er, samt fire perspektiver fra fire eksperter knyttet til mulighetene og utfordringene som offentlig sektor står ovenfor ved bruk av datadeling.  

Perspektiv 1: «Hvordan endrer datadeling  verden?» 
Perspektiv 2: «Hva er risikoen med datadeling?»
Perspektiv 3: «Hvordan skaffe riktig kompetanse?»  
Perspektiv 4: «Bidrar datadeling til bærekraftig utvikling i offentlig sektor?» 

Velkommen til webinar!


Du møter:

Elisabeth Natvig, Viseadmiral i Forsvaret
Elisabeth Natvig er Viseadmiral og sjef for Forsvarsstaben. Hun leder den digitale utviklingen i Forsvaret. Dette inkluderer blant annet både modernisering og effektivisering, og utvikling av digitale løsninger som sikrer operativ evne både i krise og krig.

Nina Schanke Funnemark, Skattedirektør
Nina Schanke Funnemark har hatt flere ledende stillinger i offentlig forvaltning, og er i dag Norges første kvinnelige Skattedirektør. Hun brenner for at Skatteetaten skal utvikle seg i takt med, og helst i forkant av, endringer i samfunnet. 

Tom Einar Nyberg, Partner KPMG AS
Tom Einar leder KPMGs norske Center of Excellence innen Digital Transformation og er ekspert på digital forretningsarkitektur, digitale plattformer, prosesser og automatisering, Analytics, AI og fremtidens teknologi. Hans superevner er å binde sammen forretningsforståelse med teknologiforståelse, og han har et brennende engasjement for fremtidens muligheter.

Henrik Sætra, Senior Manager KPMG AS
Henrik Skaug Sætra har doktorgrad i statsvitenskap og forsker på muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering av samfunnet. Han jobber til daglig med bærekraft i KPMG Pure Sustainability, og hans neste bok “AI for the Sustainable Development Goals” slippes tidlig 2022

Ane Stray-Pedersen, Director KPMG AS
Ane N. Stray-Pedersen vil lede frokostmøtet. Hun har lang erfaring fra store digitaliseringsprosjekter i privat og offentlig sektor. Ane er opptatt av å dele erfaringer for å bidra til økt endringstakt og best mulig velferd for oss alle.


Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no