Den digitale reisen – datadelingens kunnskapshull

Digitalisering kommer med lovnader om en enklere hverdag, mer effektiv ressursbruk, bedre tjenester og tilrettelegging for produktivitetsøkning i samfunnet. Datadeling er et digitalt område som veldig mange jobber med akkurat nå. Hvilken verdi ligger egentlig i datadeling og hvordan utnytter man dette? Vi vil få innsikt i hva datadeling er, samt fire perspektiver fra fire eksperter knyttet til mulighetene og utfordringene som offentlig sektor står ovenfor ved bruk av datadeling.  

Perspektiv 1: «Hvordan endrer datadeling verden?» 
Perspektiv 2: «Hva er risikoen med datadeling?»
Perspektiv 3: «Hvordan skaffe riktig kompetanse?»  
Perspektiv 4: «Bidrar datadeling til bærekraftig utvikling i offentlig sektor?» 

Velkommen til webinar!


Du møter:

Elisabeth Natvig, Viseadmiral i Forsvaret
Elisabeth Natvig er Viseadmiral og sjef for Forsvarsstaben. Hun leder for den digitale utviklingen i Forsvaret. Dette inkluderer blant annet både modernisering og effektivisering, og utvikling av digitale løsninger som sikrer operativ evne både i krig, krise og krig.

Nina Schanke Funnemark, Skattedirektør
Nina Schanke Funnemark har hatt flere ledende stillinger i offentlig forvaltning, og er i dag Norges første kvinnelige Skattedirektør. Hun brenner for at Skatteetaten skal utvikle seg i takt med, og helst i forkant av, endringer i samfunnet.

Tom Einar Nyberg, Partner KPMG AS
Tom Einar leder KPMGs norske Center of Excellence innen Digital Transformation og er ekspert på digital forretningsarkitektur, digitale plattformer, prosesser og automatisering, Analytics, AI og fremtidens teknologi. Hans superevner er å binde sammen forretningsforståelse med teknologiforståelse, og han har et brennende engasjement for fremtidens muligheter.

Stine Lise Hattestad Bratsberg, Partner i KPMG AS
Stine Lise Hattestad Bratsberg er en pioner på fagfeltet samfunnsansvar og bærekraft. Hun har oppnådd internasjonal annerkjennelse for arbeidet med FNs bærekraftsmål som rammeverk i strategiarbeid både for privat og offentlig sektor, samt samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer.

Ane Stray-Pedersen, Director KPMG AS
Ane N. Stray-Pedersen vil lede frokostmøtet. Hun har lang erfaring fra store digitaliseringsprosjekter i privat og offentlig sektor. Ane er opptatt av å dele erfaringer for å bidra til økt endringstakt og best mulig velferd for oss alle.

Webinaret er gratis.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no