Bruk av konsulenter i dagens arbeidsmarked

I sommer ble det foretatt endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder bestemmelsene om fast og midlertidig ansettelse, og innleie fra bemanningsforetak. Sommeren har også bydd på avisoverskrifter om konsulenter, hvor blant annet 17 konsulenter har varslet søksmål mot Aleris da de hevder å ha rettigheter på lik linje med ansatte.     

I dette frokostseminaret vil vi gjennomgå blant annet følgende:
·         Hvilken betydning har endringene i arbeidsmiljøloven?
·         Når har bedriften lov til å leie inn konsulenter?
·         Hvilke forpliktelser har oppdragsgiver overfor en konsulent?
·         Hvordan sikre at konsulentbruken er innen de rammer som arbeidsmiljøloven setter?
·         Hva skiller konsulenter fra ansatte?
·         Hva er vilkårene for å arbeide og bli utleid som konsulent?

Foredragsholdere
Erik Sand, advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

Helge Monsen, advokatfullmektig KPMG Law Advokatfirma AS
Anne Tengs-Pedersen, advokat, Partner, KPMG Law Advokatfirma AS

Målgruppe
Eiere, daglig ledelse, finans/økonomi/prosjektledere i bedrifter som bruker konsulenter, og alle som selv jobber som konsulent. 

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Velkommen!