Åpenhetsloven og Compliance

KPMG Law Advokatfirma i Stavanger har gleden av å invitere deg til et lunsjseminar hvor vi gir deg innsikt i nye regelverk rundt Åpenhetsloven og Compliance, og hjelper deg og din bedrift til å være bedre i stand til å etterleve kravene som stilles. 

Åpenhetsloven

Det er for tiden en enorm regelverksutvikling på bærekraftsområdet, og det stilles stadig flere krav til norske virksomheter. Særlig aktuelt er åpenhetsloven som trer i kraft den 1. juli i år, og som krever at virksomhetene som er omfattet gjennomfører aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeder. 

Regelverket gjelder for foretak som tilbyr varer og tjenester, og som er omfattet av regnskapsloven § 1-5 eller på balansedagen møter to av følgende kriterier:
- Salgsinntekt over 70 millioner kr
- Balansesum over 35 millioner kr
- Over 50 gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret

Vi går igjennom:
- Hvilke krav som stilles til virksomhetene som er omfattet
- Hvordan starte arbeidet for å etterleve kravene som stilles 
- Hvordan etterleve informasjonsplikten

Compliance

Det stilles stadig strengere krav til norske bedrifter når det gjelder etterlevelse av regelverk. Dette har skapt et økende behov for en solid compliancefunksjon i organisasjonen, da knyttet til identifisering, implementering, kontroll og rapportering. 

Vi går igjennom:
- Hvordan sikre etterlevelse av regelverk i praksis
- Tips og råd til compliancefunksjonen


Velkommen!

Du møter

Torill Terese Lie Olufsen
Advokat / Director KPMG Law Advokatfirma AS  
Torill er en del av Corporate Tax i Stavanger og har over 14 års erfaring fra internasjonal og nasjonal bedriftsbeskatning fra både offentlig og privat virksomhet. Hun har blant annet arbeidet 7 år i som Senior International Tax Manager i Maersk Drilling hvor hun hadde ansvaret for konsernets globale complianceprogram. 

Victoria Smedsrud
Advokat KPMG Law Advokatfirma AS  
Victoria er advokat i Corporate tax i Stavanger og har mange års erfaring med regulatorisk rådgivning innen bank og finans, samt med generell forretningsjuss og bærekraft.

Praktisk informasjon
Lunsj serveres under arrangementet. Har du spørsmål? Kontakt elin.boge@kpmg.no