Beskatning for selskaper som eier formuesgoder

Har du aksjer i et selskap som eier hytte, bolig, båt, fly eller helikopter som kan brukes privat? Da må du være oppmerksom på forslaget om nye, strenge «stoppregler» om beskatning, som vil få store konsekvenser.

Det er foreslått nye regler for beskatning for selskaper som eier formuesgoder hvor eier av selskapet kan disponere disse. Forslaget innebærer at eier med bestemmende innflytelse, skal anses å ha hatt disposisjonsretten til formuesgodet og beskattes for dette. Det er tilstrekkelig at eieren har hatt mulighet til å benytte formuesgodet, det er ikke krav om at det faktisk er brukt. 

De nye reglene vil etter forslaget ramme selskapseiere med direkte eller indirekte eierandel på minst 50 % i selskapet.

KPMG Law ønsker deg velkommen til et frokostseminar hvor vi går igjennom forslaget og de skattemessige konsekvensene  for selskap og selskapseiere. 

Du møter:

Anna Agejeva Jensen
Advokat / Manager
KPMG Law Advokatfirma AS

Anna er en del av KPMG Law i Tromsø og har 12 års erfaring innenfor person- og selskapsbeskatning fra både offentlig og privat sektor. Hun har arbeidet som advokatfullmektig i Business Tax Services hos Ernst & Young og som seniorskattejurist i Skatteetaten.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no