«Gigantskatt» for aksjonærer og selskap som eier bolig/båt/hytte

Eier du hytte, bolig, båt, fly eller helikopter gjennom et selskap som kan brukes privat? Da må du være oppmerksom på forslaget om nye regler om beskatning. Reglene er laget som «stoppregler» da foreslåtte endringer får så store konsekvenser at selskapet ikke lenger «kan» eie dem. 

Det er foreslått nye regler for beskatning for selskaper som eier slike formuesgoder, hvor eier av selskapet kan disponere disse. Forslaget innebærer at eier med bestemmende innflytelse, skal anses å ha hatt disposisjonsretten til formuesgodet og beskattes for dette. Det er tilstrekkelig at eieren har hatt mulighet til å benytte formuesgodet, det er ikke krav om at det faktisk er brukt. Den skattepliktige fordelen skal fastsettes sjablonmessig, med høy sats, for å søke å stoppe slik bruk av formuesgoder i selskap. 

Det er samtidig foreslått nye verdsettingsregler når eier kjøper formuesobjekt fra eget selskap. 

Vi skal kort gjennomgå forslaget og komme med innspill på hva som bør gjøres. Foreslått ikrafttredelse er 1. januar 2023, og det haster dermed å forberede seg til dette.


Velkommen til Webinar!


Fra KPMG Law Advokatfirma møter du:
Advokat Ole Jacob Angermo
Advokatfullmektig Carita Solsvik