Lederkonferanse 2018 | Bergen

Etter en periode med nedgang i lokale markeder, er optimismen på vei tilbake langs kysten. Hvordan opprettholde norske foretaks mulighet til å overleve og vokse i en global forretningsverden i stor endring, samtidig som norsk eierskap i så stor grad som mulig beholdes?

Program


______________________________________________________ 
14:00-15:00

Registrering, innsjekk og enkel servering
______________________________________________________ 
15:00-15:05 

Åpning av konferansen
Tom Rasmussen, partner i KPMG i Bergen. Introduksjon av møteleder Terje Svabø.
______________________________________________________ 
15:05-15:20 

Hvordan styrke norske foretaks konkurransefortrinn i en global verden i rask endring?

Rune Skjelvan er Partner og leder for KPMG Advisory i Norge
______________________________________________________
15:20-16:00 

Rammebetingelser for ytterligere å utvikle lokalt næringsliv med lokalt eierskap
I en verden i stor endring, etter flere år med nedgang i lokale markeder, er det nå forventninger til vekst innen flere bransjer. Hvordan kan vi videreutvikle konkurransedyktige og stabile rammebetingelser samt ytterligere utvikle det lokale næringsliv med stor grad av lokalt eierskap?  

Helge André Njåstad
har vært innvalgt på Stortinget for FrP siden 2013, og er nå 2. nestleder i Finanskomiteen. I perioden 2003-2013 var han ordfører i Austevoll kommune.
 
 
______________________________________________________
16:20-16:40 

Norske foretak på utenlandske hender
Hvorfor velger mange eiere å selge foretaket ut av norsk kontroll i stedet for selv å ekspandere nasjonalt og globalt? Og hvorfor finner utenlandske investorer det attraktivt å investere i Norge?  

Torbjørn Hansen er Partner i Deal Advisory, KPMG

Rune Skjelvan er Partner og leder for KPMG Advisory i Norge
______________________________________________________
16:40-17:10 

Norge: En vedvarende oppgang i den norske konjunkturutviklingen?
 
Den økonomiske veksten er robust, selv om sammensetning sakte endres. Oppsving i petroleumssektoren og bredere forretningssektorer blir stadig viktigere for å opprettholde vekst som overstiger trend. Samtidig er opptrapping av handelskonflikter en mulig fremtidig nedside. På samme tid holder Norges Bank en stabil kurs mot normalisering. Er det tid for å bli bekymret?   

Erica Blomgren
 er Chief Strategist i Skandinaviska Enskilda Banken 
______________________________________________________
17:30-17:50 

Hav Line-metoden – et nytt konsept innen havbruk
Hav Line Gruppen AS har utviklet et nytt miljøvennlig og effektivt konsept for slakting, pakking og transport av laks – og ørret som sikrer enda bedre kvalitet på produktet. Selskapet skal slakte fisken direkte fra oppdrettsanlegget og raskt transportere fisken sjøveien til anlegg i land. Selskapet driver også et slakte- og pakkeanlegg i Hirtshals i Danmark.   

Carl-Erik Arnesen
 er administrerende direktør i Hav Line Gruppen AS    
______________________________________________________
17:50-18:20 

Hvilke muligheter åpner seg når aktive eierfond går inn på eiersiden?
Aktive eierfond bidrar til å utvikle og styrke norske selskaper i et stadig tøffere internasjonalt marked. Dette skjer ved at fondene investerer i bedrifter som de så utvikler ved å tilføre kapital, kunnskap og nettverk. Hvilke muligheter åpner seg når aktive eierfond går inn på eiersiden? Argentum er statens investeringsselskap for investeringer i aktive eierfond (private equity) og investerer både i venturefond og oppkjøpsfond. Argentum har hovedkontor i Bergen samt kontor i Oslo og er Norges største investor i venturefond. Argentum tilbyr også investeringsprogrammer for profesjonelle investorer, noe som bidrar til å tilføre mer risikokapital til markedet.

Joachim Høegh-Krohn er administrerende direktør i Argentum.  
 

______________________________________________________
18:20-19:00 

Noreg i den store verda
Arne snakkar om kva me skal leva av og korleis Noreg markerar seg ut i verda basert på sine erfaringar frå fiskeri og reiseliv i Asia og Amerika.  

Arne Hjeltnes
er styreformann og gründar i Norwegian Fish Company, som skal eksportera fisk frå eigen fabrikk i Mehamn i Finnmark.

______________________________________________________

19:00-22:00 Aperitiff og middag