Frokostseminar om Arbeidsrett - nyheter 2022

Arbeidsrett / legal
I løpet av året 2022 har Stortinget vedtatt flere viktige lovendringer på arbeidsrettens område, og flere lovendringer er også ventet i løpet av året.  
På dette frokostseminaret får du en praktisk oppdatering på hva lovendringene betyr for din virksomhet og hva man bør gjøre for å tilpasse seg lovendringene.

Agenda: 

Covid-19 – status på omsorgsdager og sykefravær  

Lovendringer innført i løpet av 2022:
- Slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag
- Nye regler om hjemmekontor
- Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger  

Rettspraksis – sentraler avgjørelser i 2022

- HR-dom om adgang til trekk i lønn ved feilutbetalinger
- HR-dom om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt  

Lovforslag på høring og til behandling i Stortinget

- Skjerping i innleiereglene planlegges innført i 2023
- Forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold foreslås innført i 2023
- Lovfesting av skillet mellom innleie og entreprise/ tjenestekjøp
- Hovedregel om heltidsansettelse foreslås lovfestet Arbeidsforholdet
- Skjerpede krav til arbeidsavtalers innhold på høring
- Forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel  

Foredragsholder: 

Helge Mathias Monsen - Advokat/Senior Manager

Praktisk informasjon: 

By: Stavanger
Lokale: KPMG, Forusparken 2 (2020-Park), Stavanger
Dato: Torsdag 20. Oktober 2022
Tid: 08:30 – 09:30 (registrering og frokost fra kl 08:00)
Påmeldingsfrist: 
Mandag 17. Oktober 2022
Seminar avgift: Gratis


KPMG Stavanger
20.10.2022, kl. 08:00
- 09:30
Antall dager
0 days

Gratis