Frokostseminar om Statsbudsjettet 2023 - Tromsø

Skatt og avgift
Vi inviterer deg til frokostseminar om Statsbudsjettet 2023!

Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 torsdag 6. oktober.
Allerede dagen etter vil våre eksperter innen skatterett gi dere en oversikt over hvilke konsekvenser og muligheter som vil påvirke næringslivet i 2023.  

Det knytter seg stor spenning til årets budsjett, særlig fordi det er første budsjettet til den nye regjeringen. I hvilken grad vil samfunnsvariabler som renteheving, strømprisen og krigen i Ukraina gjenspeiles i budsjettet?  

Vi gleder oss til årets høydepunkt innen skatt og avgift, og håper å se deg på vårt arrangement.

Du vil møte: 

Stig Bjørklund - Partner / Advokat - KPMG Law Advokatfirma AS
Stig har 30 års erfaring som jurist, og er leder for advokatvirksomheten i KPMG i Nord-Norge. Han har svært omfattende kjennskap til skattelovgivning og selskapsrettslige regler. Han jobber i KPMG Laws faggruppe for skatt og forretningsjuss og er leder av faggruppen for arbeidsrett.

Harald Olsvik - Advokat - KPMG Law Advokatfirma AS
Harald jobber som advokat ved KPMG Law Advokatfirma AS i Tromsø. Han har jobbet i KPMG siden 2017 og bistår mellomstore og større selskaper med et svært vidt spekter av problemstillinger knyttet til indirekte skatt, herunder oppdrag knyttet til optimal avgiftsmessig strukturering, bistand ved bokettersyn, samt avgiftsrådgivning i forbindelse med reorganiseringer, fisjoner/fusjoner og oppkjøp.

Sander Samuelsen - Advokatfullmektig - KPMG Law Advokatfirma AS
Sander jobber ved KPMG Laws kontor i Tromsø og har kompetanse innen selskaps- og skatterett, og alminnelig formuerett. Han yter juridisk bistand og rådgivning i forbindelse med omorganiseringer av selskapsstrukturer, generell bedriftsbeskatning og fast eiendoms- og rettsforhold. 


KPMG Tromsø
10.10.2022, kl. 08:00
- 10:00
Antall dager
0 days

Gratis