Forslag i statsbudsjett for 2023: «Gigantskatt» for aksjonærer og selskap som eier boligbåthytte

I statsbudsjettet for 2023 som legges frem 6. oktober, er det varslet at det vil komme et forslag om innføring av nye «stoppregler» for beskatning av såkalt privat konsum i selskaper. Reglene rammer eiere og selskap som eier boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter. 

Beskatningen er så høy at det vil bli tilnærmet umulig for slike selskaper å eie de. Det er nok at eierne har mulighet til å disponere formuesgodene, selv om eierne faktisk ikke har brukt disse. Forslaget rammer eiere med bestemmende innflytelse, og  både eiere og selskap vil beskattes for de periodene eier ikke kan dokumentere at formuesgodet har vært brukt i inntektsgivende arbeid. Den skattepliktige fordelen vil fastsettes sjablonmessig, med høy sats. 

Det er også foreslått nye verdsettingsregler når eier kjøper slike formuesobjekt fra eget selskap. 
Vi skal kort gjennomgå forslaget og komme med innspill på hva som bør gjøres. Foreslått ikrafttredelse er 1. januar 2023, og det haster dermed å forberede seg til dette.

Velkommen til webinar

Fra KPMG Law Advokatfirma i Vestfold møter du:

Ole Jacob Angermo
Advokat
KPMG Law Advokatfirma AS

Carita Solvik
Advokatfullmektig
KPMG Law Advokatfirma AS

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no