Statsbudsjettet 2019 - Stavanger

Det knytter seg alltid spenning til hvilke skatte- og avgiftsendringer som regjeringen foreslår for kommende år. I år er vi særlig spent på om det blir endringer i rentebegrensningsreglen og om det innføres kildeskatt på renter og royalties. Kan vi forvente at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen nå blir lovfestet?  

Når det gjelder godtgjørelser og naturalytelser er det ventet forenklinger og tilpasninger. Og vil man se ytterligere endringer knyttet til skatt på overtidsmat?
 

Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 8. oktober. På dette frokostseminaret vil vi ta for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag. 

Målgruppe
CEO, CFO, Controller, og nøkkelpersoner innenfor økonomi