Arbeidsrett - nyheter 2022

KPMG Law Advokatfirma AS har gleden av å invitere deg til et frokostseminar hvor vi gir deg innsikt i nyheter innen arbeidsrett.

I løpet av året 2022 har Stortinget vedtatt flere viktige lovendringer på arbeidsrettens område, og flere lovendringer er også ventet i løpet av året.

På dette frokostseminaret får du en praktisk oppdatering på hva lovendringene betyr for din virksomhet og hva man bør gjøre for å tilpasse seg til lovendringene.

Agenda

Covid-19 – status på omsorgsdager og sykefravær  

Lovendringer innført i løpet av 2022:
- Slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag
- Nye regler om hjemmekontor
- Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger  

Rettspraksis – sentraler avgjørelser i 2022
- HR-dom om adgang til trekk i lønn ved feilutbetalinger
- HR-dom om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt  

Lovforslag på høring og til behandling i Stortinget
- Skjerping i innleiereglene planlegges innført i 2023
- Forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold foreslås innført i 2023
- Lovfesting av skillet mellom innleie og entreprise/ tjenestekjøp
- Hovedregel om heltidsansettelse foreslås lovfestet Arbeidsforholdet
- Skjerpede krav til arbeidsavtalers innhold på høring
- Forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Velkommen!


Du møter:

Helge Mathias Monsen
Advokat / Director
Global Mobility Services,
KPMG Law Advokatfirma AS

Helge er en del av arbeidsrettsgruppen i KPMG Law og en erfaren advokat med spisskompetanse på internasjonale arbeidsforhold. Han bistår flere norske børsnoterte selskaper med arbeidsrettslig rådgivning, herunder strategi på ulike bemanningsløsninger i inn- og utland. 


Gjertrud H. Behringer
Advokat / Partner
Global Mobility Services,
KPMG Law Advokatfirma AS

Gjertrud jobber med fagområdene nasjonal og internasjonal personbeskatning, internasjonal trygdeplanlegging, internasjonal arbeidsrett, i tillegg til norske og utenlandske arbeidsgiveres plikter knyttet til lønnsrapportering, betaling av sosiale avgifter samt rapportering av ansatte.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00
Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no