Frokostseminar om arbeidsrett - nyheter 2022

Arbeidsrett / legal
Dato: 29.11
Tidspunkt: 08:30 - 09:30 (registrering og frokostservering fra kl. 08:00)
Sted: KPMG Tromsø, Sjøgata 8, inngang fra Fr.Langes gt
Kostnad: Gratis

I løpet av året 2022 har Stortinget vedtatt flere viktige lovendringer på arbeidsrettens område, og flere lovendringer er også ventet i løpet av året.  
På dette frokostseminaret får du en praktisk oppdatering på hva lovendringene betyr for din virksomhet og hva man bør gjøre for å tilpasse seg til lovendringene.

Agenda:

Lovendringer innført i løpet av 2022
- Slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag
- Nye regler om hjemmekontor
- Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger  

Rettspraksis – sentraler avgjørelser i 2022

- HR-dom om adgang til trekk i lønn ved feilutbetalinger
- HR-dom om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt  

Lovforslag på høring og til behandling i Stortinget

- Skjerping i innleiereglene planlegges innført i 2023
- Forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold foreslås innført i 2023
- Lovfesting av skillet mellom innleie og entreprise/ tjenestekjøp
- Hovedregel om heltidsansettelse foreslås lovfestet
- Skjerpede krav til arbeidsavtalers innhold på høring
- Forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Du vil møte: 

Stine Lettrem
Advokat / Director
KPMG Law Advokatfirma AS

Ingrid Sollid
Advokatfullmektig
KPMG Law Advokatfirma AS