Frokostseminar - Cybertrusler tar aldri ferie!

Julen er en høytid mange assosierer med avslapping, en anledning til å lade batteriene og til å forberede seg på et nytt år.  

Trusselaktører tar derimot aldri ferie.
Gang på gang ser KPMG hvordan trusselaktører benytter ferier og helligdager som anledning til å få fotfeste i virksomheters datasystemer. Både norske og amerikanske sikkerhetsmyndigheter har tidligere vært ute og advart om økt aktivitet blant trusselaktører i høytider, hvor virksomheter har lavere beredskap. Likevel ble julen 2021 et kroneksempel på realiteten da det ble gjennomført en rekke alvorlige angrep mot flere norske virksomheter. Årsakene kan være mange, men resultatet er like fullt det samme – et cyberangrep med potensielt svært skadelige konsekvenser for den aktuelle virksomheten.  

Med dette som bakteppe inviterer KPMG til et frokostseminar som retter søkelyset mot viktigheten av å være årvåken og forberedt på et cyberangrep, også i høytiden. På frokostseminaret kommer vi med en oppdatering på dagens trusselbilde, eksempler på hvordan en trusselaktør tenker, konkrete tiltak som bør være implementert før julen ringes inn og hvordan virksomheter kan rigge seg for å være best mulig rustet dersom «ulykken skulle være ute».  

Agenda


  • Dagens trusselbilde. Et innblikk i dagens trusselsituasjon og hvilke implikasjoner dette har.
  • Hvordan tenker en hacker og hvorfor er julen attraktiv?
  • Hva betyr et eventuelt angrep for virksomheten
  • Hvordan kan virksomheter jobbe for å forberede, samt avdekke og håndtere hendelser (nyttige tiltak, ting som må være på plass)

Du møter:

Marianne Aas
Director
Cyber Security
KPMG AS

Lars Wilberg
Partner
Forensic Technology
KPMG AS

Hans Christian Pretorius
Partner
Cyber Security
KPMG AS

Trygve Kringlebotn Aandstad
Director
Forensic Technology
KPMG AS

Andreas Orset
Senior Associate
Cyber Security
KPMG AS

VelkommenUnknown
14.12.2022, kl. 08:00
- 09:30
Sted
Antall dager
0 days

Gratis