Åpenhetsloven - Er du klar?

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.  

Det antas at om lag 8000 norske virksomheter vil bli direkte berørt. I tillegg kan det forventes at mindre virksomheter vil påvirkes indirekte ved at det stilles krav til disse i kontrakter og anbud. Virksomheter som påvirkes direkte av Åpenhetsloven er:

1.    
Virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5,

2.     eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
        1.     salgsinntekt: 70 millioner kroner
        2.     balansesum: 35 millioner kroner
        3.     gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

KPMG Law Advokatfirma og KPMG AS avdeling revisjon inviterer i denne forbindelse til et frokostseminar hvor vi strukturert gjennomgår lovkrav og kommer med praktiske råd om hvordan Åpenhetsloven kan håndteres effektivt i din bedrift.  

Vår intensjon er at dere etter seminaret skal vite hva dere må aktivt gjøre for å overholde krav i Åpenhetsloven. Vi forklarer enkelt steg for steg hvilke aksjoner som må tas og hvordan. Vi viser også eksempler på hvordan utvalgte selskaper har løst dette.  

Agenda
 

-      
Hva er Åpenhetsloven
 
-       Hvem omfattes av Åpenhetsloven  
-       Hvilke aksjoner må tas av bedriften for at Åpenhetslovens krav skal overholdes  
-       Praktiske tips om gjennomføringen  
-       Eksempler på hvordan selskap har løst krav i henhold til loven  


Du møter

Monica Rosnes
Statsautorisert revisor / Partner
KPMG AS

Anne Tengs-Pedersen
Partner / Head of Law
KPMG Law Advokatfirma AS

Tora Amena Horpestad
Advokatfullmektig
KPMG Law Advokatfirma AS

Velkommen!