Åpenhetsloven i Praksis

KPMG inviterer til seminar om åpenhetsloven 16. februar 2023.  

Målgruppen er alle bedrifter med interesse for åpenhetsloven, både de som direkte omfattes og de som indirekte blir berørt som leverandører eller forretningspartnere.  

Vi legger opp til et uformelt seminar med vekt på praktisk etterlevelse av lovens krav. Seminaret ledes av Martin H. Letnes og Geir Andreassen, begge med mangeårig erfaring innen virksomhetsstyring og compliance. 

Agenda
 

·        Hva betyr åpenhetsloven for din bedrift?
·        Aktsomhetsvurderinger i praksis
·        Hva skal rapporteres innen 30. juni?
·        Hvordan svare på henvendelser fra kunder, journalister og tilsynsmyndigheter?

Velkommen!


KPMG Bodø
16.02.2023, kl. 09:00
- 11:00
Sted
KPMG Bodø
Antall dager
0 days
Pris (per deltaker)

kr 1 000,00