Skjerping av innleieregler fra 01.04 2023

Stortinget har vedtatt en betydelig innskjerpelse for innleie av arbeidskraft som trer i kraft fra 1. april 2023.
De nye reglene innebærer at mulighetene for å leie inn personell fra bemanningsforetak begrenses betraktelig, og endringen vil få store konsekvenser for både bemanningsbransjen og deres kunder.  

KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til dette frokostseminaret hvor vi vil gå nærmere gjennom innleiereglene, herunder lovendringen som begrenser muligheten for innleie når arbeidet er av midlertidig karakter. Vi vil også se på unntakene, og andre alternative måter man kan sørge for nødvendig bemanning og for øvrig tilpasse seg de nye reglene.  

Agenda
 

Gjennomgang av reglene for innleie i arbeidsmiljøloven, herunder:

   - Innleie fra bemanningsforetak
   - Innleie fra «produksjonsbedrift»                       

- Gjennomgang av lovendringen som gjelder innstramming av innleie fra bemanningsforetak, herunder også unntaksregler for helsepersonell og konsulenter.
 

- Gjennomgang av alternative måter å tilknytte seg personell og hvordan man kan tilpasse virksomheten til ny rettstilstand.
   


Du møter: 

Helge Mathias Monsen
Advokat / Senior Manager
Global Mobility Services
KPMG Law Advokatfirma AS

Velkommen!


KPMG Stavanger, Forusparken 2
23.02.2023, kl. 08:30
- 09:30
Antall dager
0 days

Gratis