KPMG-dagen 2018 - Arendal

Enten du er leder, bedriftseier eller jobber med økonomi og regnskap er det viktig å kjenne til nyheter, endringer i regelverket og muligheter for virksomheten.

Vi har igjen gleden av å invitere til vår årlige KPMG-dag, arrangementet hvor du møter andre næringslivsaktører og våre dyktige fageksperter for å høre de siste oppdateringene innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift. 

I tillegg til en aktuell og spennende agenda, får du på KPMG-dagen anledning til å stille spørsmål og bli bedre kjent med våre flinke fagfolk.

Digitalisering og effektivisering av økonomifunksjonen er temaer i tiden. Virksomhetene får nye muligheter, samtidig er det også mye man må være oppmerksom på når nye system skal anskaffes. I år er dette viet plass på KPMG dagen, i tillegg til den "sedvanlige" nyhetsoppdateringen på våre kjerneområder.  


Agenda

— Personlig beskatning 
Nyheter i personbeskatningen 

— Nytt om skatt, bedriftsbeskatning 
Nyheter og aktuelle temaer

— Aksjeloven endres - igjen 
De siste endringene – innhold, ikrafttredelse (hvis avklart) og praktiske konsekvenser. Kort repetisjon av endringer i 2017 og 2018. Oversikt over forslag fra aksjelovutvalget som fortsatt er til vurdering.

— SkatteFUNN
Om ordningen, hvordan man innretter seg, bokføring, skatterapportering, revisorattestasjon

— Nytt om regnskap og bokføring 
Nyheter og enkelte aktuelle temaer

— IFRS – nytt til KPMG-dagen 
Kort om de viktigste IFRS nyhetene 

— Forholdet mellom bokføringsreglene og personvernreglene, herunder GDPR.
Vi vil særlig se på når en typisk kan benytte bokføringsregler som et rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.
Videre vil vi se på bokføringsreglene krav til oppbevaring opp mot GDPR sine krav til lagringsbegrensning. er

Effektivisering av økonomifunksjonen vha robottjenester (RPA)
Mange som arbeider med regnskap og økonomi opplever utfordringer ved å måtte håndtere ulike system som ikke er fullt integrert. Ofte består deler av jobben i punching mellom systemer og copy/paste til og fra Excel. RPA (Robotic Process Automation) er verktøy som automatiserer dette arbeidet uten kostbare integrasjoner. I dette foredraget presenterer KPMG hvordan RPA fungerer i praksis og demonstrerer hvilke tidsmessige besparelser man kan oppnå.

— MVH – Relevante nyheter, avgjørelser og utalelser, samt andre relevante emner

Etterutdanningstimer

For revisorer:
Regnskap: 1,5 timer  
Skatt: 3,5 timer  
Annet: 1 time  
      
For regnskapsførere:

Finansregnskap  1 time 
Bokføring 0,5 time
Skatt og avgiftsrett 3,5 timer  
Rettslære: 0,5 time
Annet: 0,5 time

Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 08:30.

Kontaktperson
Lis Nyland
E: Lis.Nyland@kpmg.no 
T: 4063 9097