Åpenhetsloven - Er du klar?

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Det antas at om lag 8000 norske virksomheter vil bli direkte berørt. I tillegg kan det forventes at mindre virksomheter vil påvirkes indirekte ved at det stilles krav til disse i kontrakter og anbud. Virksomheter som påvirkes direkte av Åpenhetsloven er: 
1. Virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5,
2. eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 
1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. balansesum: 35 millioner kroner
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk
KPMG Law Advokatfirma og KPMG AS avdeling revisjon inviterer i denne forbindelse til et frokostseminar hvor vi strukturert gjennomgår lovkrav og kommer med praktiske råd om hvordan Åpenhetsloven kan håndteres effektivt i din bedrift. 

Vår intensjon er at dere etter seminaret skal vite hva dere må aktivt gjøre for å overholde krav i Åpenhetsloven. Vi forklarer enkelt steg for steg hvilke aksjoner som må tas og hvordan. Vi viser også eksempler på hvordan utvalgte selskaper har løst dette.

Agenda

- Hva er Åpenhetsloven

- Hvem omfattes av Åpenhetsloven

- Hvilke aksjoner må tas av bedriften for at Åpenhetslovens krav skal overholdes

- Praktiske tips om gjennomføringen

- Eksempler på hvordan selskap har løst krav i henhold til loven

Velkommen!

Du møter:

Gunn Marit Schjetne
Statsautorisert revisor / Partner
KPMG AS

Anne Tengs-Pedersen
Partner / Head of Law
KPMG Law Advokatfirma AS

Tora Amena Horpestad 
Advokatfullmektig
KPMG Law Advokatfirma AS                                   

Øystein M. Ore
Statsautorisert revisor / Partner
KPMG AS
KPMG Kristiansand, Quadrum
14.02.2023, kl. 08:30
- 10:00
Antall dager
0 days

Gratis