Oppkjøp og fusjoner i 2023

- Forventninger og fokusområder

Etter et sterkt første halvår, så vi i andre del av 2022 en avtakende aktivitet i det norske og nordiske transaksjonsmarkedet. Dagens markedssituasjon med blant annet geopolitisk uro, inflasjonspress og tilhørende renteøkninger, har satt sitt preg. I vårt frokostseminar den 21. februar vil representanter fra Deal Advisory, ESG, Tech Consulting og Law i KPMG se nærmere på hva som vil være viktig innenfor deres fagfelt når det kommer til kjøp og salg av virksomheter i året som kommer;

  • Hva kan vi forvente av 2023 med tanke på M&A aktivitet?
  • Hvilke implikasjoner vil dagens markedssituasjon kunne ha for transaksjoner og transaksjonsprosessen?
  • Hva vil være fokusområder for kjøper og hva må selger tenke på?
I tillegg har vi med oss Jørund Indrehus i Rieber & Søn som vil fortelle litt om deres fokusområder, investeringsstrategi og perspektiver med tanke på tiden vi er i.

Velkommen!

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30.
For spørsmål vennligst kontakt ingrid.saksvik@kpmg.no