Bærekraft og åpenhetsloven

Ledende aktører ser nå store muligheter i å posisjonere seg innen bærekraftig vekst. Kunder og leverandører forventer at næringslivet på Innlandet har et aktivt forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden. Dette stiller krav til leverandører i verdikjeden og skaper muligheter for å tiltrekke seg ny kompetanse.   

Våre erfaringer er at kunder, ansatte og allmennheten forventer en profesjonell håndtering av dette. Din virksomhet bør kunne informere om hva man har av utfordringer, og hvordan man tenker innovasjon og utvikling for å skape verdier ut av dette. De større virksomhetene har fått krav i lov, men også mindre selskaper forteller oss at de er påvirket av disse kravene, blant annet i anbudsprosesser eller ved salg av virksomheten.     

Sammen med Storhamar håndball inviterer KPMG til frokostseminar hvor våre spesialister ser nærmere på hva næringslivet skal gjøre i praksis.  

Agenda
 

  • Hvilke forventninger har kunder, ansatte, aksjonister, allmennheten og lovgivere til næringslivet?
  • Hvilken strategi bør man ha på plass for å møte disse forventningene?
  • Hvilke forretningsmuligheter og konkurransefortrinn gir dette?
  • Slik bør du presentere denne informasjonen videre til de som er interessert.
  • Hva sier egentlig åpenhetsloven at den enkelte virksomhet må gjøre?
  • Hva er kravene for rapportering etter åpenhetslovens bestemmelser?
  • Hvordan påvirker dette verdien av virksomheten?  

Amund Grytting og Henrik Mollatt er av KPMGs beste på dette fagområdet og vil sammen med Thore Kleppen gi praktiske råd om hvordan dere skaper muligheter med utgangspunkt i de nye lovkravene.  

Velkommen!

Frokost og registrering fra kl. 08.30.
Har du spørsmål? Kontakt: anne.engehaugen@kpmg.no