Sårbarhetshåndtering i urolige tider

Med et stadig mer komplekst trusselbilde, manglende visibilitet og kontroll, samt operasjonelle siloer, er det utfordrende å redusere risiko knyttet til et økende antall sårbarheter. Tradisjonell sårbarhetshåndtering er ikke lenger nok og skal virksomheter møte morgendagen med visshet om at trusselaktøren vil ha utfordringer med å finne åpne dører inn i infrastrukturen, må mer avanserte kapabiliteter på plass.

Velkommen til frokostseminar hvor vi tar deg gjennom fremtidsrettet sårbarhetshåndtering fra A til Å. Du vil få innsikt i hvordan KPMG kombinere forretningsforståelse, sikkerhets- og teknologikunnskap til å skreddersy rammeverk for sårbarhetshåndtering, der ServiceNow og Tenable inngår som komplementære teknologiske løsninger med avansert funksjonalitet tilpasset dagens komplekse virkelighet. Eksperter fra ServiceNow og Tenable kommer for å fortelle mer om hvordan deres teknologi strømlinjeformer sårbarhetshåndtering i både IT og OT, gjennom en kontinuerlig pågående prosess kalt «closed loop remediation». 

Ettersom gapet mellom IT og OT er i ferd med å viskes ut og mange virksomheter med OT-infrastruktur strever med å implementere effektiv sårbarhetshåndtering, vil dette frokostseminaret ikke bare drøfte utfordringer og løsninger i IT-infrastruktur – KPMG, Tenable og ServiceNow vil også drøfte en rekke OT-spesifikke forhold som du bør kjenne til enten du jobber på operativt eller strategisk nivå.  

Velkommen!

Agenda:

— Rammeverk for sårbarhetshåndtering – Slik går du frem og dette er fallgruvene v/ KPMG
— Enestående visibilitet på tvers av IT og OT infrastruktur v/Tenable
— Automatisert respons på kritiske sårbarheter fra A til Å v/ServiceNow
— Demo av ServiceNow og Tenable
— Networking fra kl. 10.30


Praktisk informasjon:
Frokost og registrering fra kl. 08.00. Arrangementet blir ikke streamet.
Kontakt event@kpmg.no for spørsmål.