ESG & IFRS Update Q1 2023

Dato: 28 mars 2023  
Tid: 09.00-11.00.
Sted: Webinar
Pris: Gratis

Velkommen til KPMGs kvartalsvise ESG og IFRS oppdatering. 
Første kvartal tar vi for oss de siste nyhetene innen bærekrafts,finans og rapportering.  
  
Agenda  
 
ESG  kl. 09.00-10.00 
  • Introduksjon til ‘Lov om bærekraftig finans’   
  • SFDR   
 
SFDR (offentliggjøringsforordningen) pålegger finansmarkedsdeltakere og finansrådgivere å informere om en rekke opplysninger relatert til miljøforhold, sosiale forhold og selskapsstyring. Reguleringen trådte i kraft i Norge i januar 2023.   
I denne gjennomgangen fokuserer vi på hvilke tilpasninger finansmarkedsdeltakere og rådgivere nå må gjøre.  
 
 
IFRS  kl. 10.00 - 11.00
  • IFRS Agenda Beslutninger (IFRIC ADs) og utvalgte IASB-prosjekter 
  • Nytt fra Esma og Finanstilsynet 
 
Med unntak av ny forsikringsstandard (IFRS 17) er 2023 og 2024 preget av relativt få vesentlige endringer. Det er imidlertid kommet noen interessante avklaringer og justeringer, f. eks. knyttet til hvordan vi skal vurdere vesentlighet, avklaringer for regnskapsføring av salg- og tilbakeleie, og for klassifikasjon av gjeld med covenants. Vi vil også oppdatere deg om tilsynsaktivitet og fortolkningsuttalelser fra IFRIC. 
 
Fra KPMG møter du: 

Anette Brøto Nereng
Director

Paul M. Larsen
Partner

Serge Edmund Fjærvoll
Partner

Gisle Nerbråten
Director

Thea Hvitmyhr Gullaug
Senior Associate

Simen Madslien
Associate

 
Velkommen!