Styrearbeid i urolige tider

KPMG har gleden av å invitere til styreseminar på Tynset. Sammen med Siri J. Strømmevold, styreleder i SpareBank 1 Østlandet, og finansrådgiver i Fremtind Forsikring, Tomas Sørli, vil vi gi deg en innføring i sentrale elementer i styrearbeid, samt ta tak i spesifikke utfordringer styret har i stadig mer urolige tider.

Seminaret er godt tilpasset styrearbeid både i større og mindre virksomheter. Det er relevant både for erfarne og nye styremedlemmer i AS-er, IKS-er og SA-er. 

Vi ser frem til gode diskusjoner og uformelle erfaringsutvekslinger den 26. april.

Velkommen!


På agendaen:

— Formelle krav til styret – hvordan sikre at styret ivaretar den rollen og de oppgaver som selskapslovgivningen krever.
— Styrets agenda i 2023 – vi er inne i en mer urolig tid - hva bør styret ha på sin agenda
— Fra styrets arbeid i praksis – hva er viktig for å skape et velfungerende styre, som er den relevante diskusjonspartneren for daglig leder, og som sikrer at virksomheten utvikler seg i ønsket retning
— Hvilke forsikringer bør styre ta stilling til
— Hvordan kan KPMG bidra til din virksomhets utvikling

Har du spørsmål? Kontakt anne.engehaugen@kpmg.no