Integritet og ansvarlighet i offentlig anskaffelser

Brudd på grunnleggende prinsipper om integritet, ansvarlighet og åpenhet i offentlige anskaffelser kan skape rom for korrupsjon, undergrave virkningen av offentlige tjenester og ha en negativ påvirkning på kostnadseffektiviteten i offentlig forbruk. På dette seminaret vil vi sette fokus på den nye standarden "Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser" og tydeliggjøre hvordan man i praksis kan etterleve lovkrav, redusere risiko og bidra til en ansvarlig leverandørkjede.  

Velkommen til frokostseminar den 19. april!


Agenda:

— Hva må du vite om standarden: "Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser"? 
Jacob Landsvik og Marthe Hagberg, Standard Norge 

— Hvordan kan du sikre habilitet i offentlige anskaffelser? 
Siri Skollerud Blegen, Bane NOR 

— Hvordan gjennomføre integritetsundersøkelser i offentlig anskaffelser?  
Teejay Srai og Erik Arvnes, KPMGDu møter:

Jacob M Landsvik, Spesialrådgiver i Ressurser på avveie og ledet den nasjonale speilkomiteen for Integritet og ansvarlighet i offentlig anskaffelser i regi av Standard Norge.

Marthe Hagberg, Prosjektleder og jurist hos Standard Norge. Marthe er kontaktperson for Standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser, NS-EN 17687 og sammen med Jacob Landsvik ledet den nasjonale speilkomiteen for Integritet og ansvarlighet i offentlig anskaffelser.

Siri Skollerud Blegen. Siri er en erfaren Chief Compliance Officer som har bygget opp compliance programmet i Bane NOR. Hun har Master i International politisk økonomi, Bachelor of Commerce og en Bachelor of International business. Siri har tidligere jobbet i større internasjonale selskaper.

Erik Arvnes er partner i KPMG Gransking & Compliance. Han har spisskompetanse innen anti-korrupsjon, compliance, granskinger og integritetsundersøkelser.

Teejay Srai er direktør i KPMG Gransking & Compliance Han har bistått med finansielle risikovurderinger og integritetsundersøkelser av tilbydere i flere av de største offentlige anskaffelsene i samferdselssektoren.  


Praktisk informasjon
Seminaret blir ikke streamet.