IFRS Update Q3, Bergen

Også i år skjer det store endringer i regnskapsreglene. Denne dagen har vi samlet noen av våre fremste regnskapseksperter for å gi deg innsikt i det aller viktigste temaet for tiden - nemlig IFRS 16 Leiekontrakter.  

Med utgangspunkt i de viktigste bransjene på vestlandet, vil Brian O'Donovan vil gi deg en oversikt over aktuelle problemstillinger og forklare hvordan standarden skal forstås. Lise Schjøll, som har vært ansvarlig for IFRS 16-prosjektet i Equinor (tidligere Statoil), vil redegjøre for implementeringen av standarden og fortelle om sine praktiske erfaringer i prosessen. Avslutningsvis vil vi gi deg oversikt over status på andre viktige IFRS prosjekter samt Finanstilsynet sine fokusområder.   Deltar du på IFRS Update 2018 vil du få nyttige innspill og ideer!


Agenda
Åpning v/ Ståle Christensen
IFRS 16 – aktuelle problemstillinger v/ Brian O´Donovan
IFRS 16 implementeringsprosjektet i Equinor v/ Lise Schjøll
Nyheter fra IASB og Finanstilsynet v/ Anfinn Fardal og Knut Olav Karlsen

Praktisk informasjon
Frokost serveres fra kl. 08.30
Seminaret avsluttes med lunsj

Påmeldingsfrist 10. oktober 2018