KPMG-dagen 2018 - Stord


Enten du er leder, bedriftseier eller jobber med økonomi og regnskap er det viktig å kjenne til nyheter, endringer i regelverket og muligheter for virksomheten. 

Vi har igjen gleden av å invitere til vår årlige KPMG-dag, arrangementet hvor du møter andre næringslivsaktører og våre dyktige fageksperter for å høre de siste oppdateringene innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift. 

I tillegg til en aktuell og spennende agenda, får du på KPMG-dagen anledning til å stille spørsmål og bli bedre kjent med våre flinke fagfolk. Digitalisering og effektivisering av økonomifunksjonen er temaer i tiden. Virksomhetene får nye muligheter, men også nye utfordringer. Personvernregler og GDPR er også brennaktuelt, hvor vi stadig ser nye praktiske spørsmål. I år er dette viet plass på KPMG dagen, i tillegg til den "sedvanlige" nyhetsoppdateringen på våre kjerneområder. 


Agenda
  Nyheter i personbeskatningen Nytt om skatt, bedriftsbeskatning - nyheter og aktuelle tema 

—  SkatteFUNN Om ordningen, hvordan man innretter seg, bokføring, skatterapportering, revisorattestasjon

 —  GDPR – Ny personvernlov for en ny tid. GDPR 
Ny personvernlov for en ny tid. General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning fra EU som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger om innbyggere i EU eller EØS. Den trer i kraft 25. mai 2018. GDPR blir også norsk lov og erstatter dagens regelverk. Det betyr at virksomheter får nye plikter, mens personene man behandler personopplysninger om, de registrerte, får nye rettigheter. Hva betyr dette for din virksomhet?  Hva må du gjøre for å forberede deg på dette?" —Nytt om regnskap og bokføring - Nyheter og enkelte aktuelle temaer

— Aksjeloven endres – igjen
De siste endringene – innhold, ikrafttredelse (hvis avklart) og praktiske konsekvenser. Kort repetisjon av endringer i 2017 og 2018. Oversikt over forslag fra aksjelovutvalget som fortsatt er til vurdering.

— Merverdiavgift:
Nyheter fra statsbudsjettet. Utvalgte tema innen forvaltnings- og rettspraksis.
 
 
Etterutdanningstimer

For revisorer:
Regnskap: 1,5 timer 
Skatt: 2,5 timer 
Annet: 2 timer 
     
For regnskapsførere:
Finansregnskap: 0,5 timer
Skatt og avgiftsrett: 2,5 timer 
Rettslære: 2 time
Bokføring:1 time  
 
 
Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 08:00.
  
Kontaktperson 
Bodil Skinlo
E: Bodil.Skinlo@kpmg.no
T: 4063 9687