GDPR har trådt i kraft - Hva nå? Stavanger

Ny personopplysningslov og GDPR trådte i kraft 20. juli 2018, men mange lurer på hva man kan forvente fremover, og hva man bør jobbe videre med.

KPMGs fagpersoner vil gjennomgå status og relevante nyheter på personvernområdet – blant annet:  
—    Datatilsynets uttalelser og praksis
—    Hvilken rolle vil Datatilsynet spille fremover, og hvilket omfang av kontroller kan forventes?
—    Annen relevant praksis fra Norge og EU/ personvernrådet
—    Utvikling av bransjestandarder og sertifiseringsmekanismer
—    Når bør man gjennomføre internkontroll og eventuell revisjon av databehandlere, og hvordan kan det gjennomføres?

Målgruppe:
-       Ledere og mellomledere
-       Personvernombud
-       Andre med personvernansvar innen f.eks. administrasjon, HR og økonomi

Foredragsholder
 
Helge Mathias Monsen, Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS    

Praktisk informasjon
 
Frokost og registrering fra kl. 08.30.  

Velkommen!  


KPMG Stavanger, Verksgata 1A
15.11.2018, kl. 09:00
- 10:00