GDPR har trådt i kraft - Hva nå? Stavanger

Ny personopplysningslov og GDPR trådte i kraft 20. juli 2018, men mange lurer på hva man kan forvente fremover, og hva man bør jobbe videre med.

KPMGs fagpersoner vil gjennomgå status og relevante nyheter på personvernområdet – blant annet:  
—    Datatilsynets uttalelser og praksis
—    Hvilken rolle vil Datatilsynet spille fremover, og hvilket omfang av kontroller kan forventes?
—    Annen relevant praksis fra Norge og EU/ personvernrådet
—    Utvikling av bransjestandarder og sertifiseringsmekanismer
—    Når bør man gjennomføre internkontroll og eventuell revisjon av databehandlere, og hvordan kan det gjennomføres?

Målgruppe:
-       Ledere og mellomledere
-       Personvernombud
-       Andre med personvernansvar innen f.eks. administrasjon, HR og økonomi

Foredragsholder
 
Helge Mathias Monsen, Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS    

Praktisk informasjon
 
Frokost og registrering fra kl. 08.30.  

Velkommen!  

Spørsmål? Kontakt elin.boge@kpmg.no