GDPR Workshop

Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i Norge 20. juli 2018, men mange synes det er utfordrende å forstå de praktiske konsekvensene dette har for egen virksomhet.  

KPMG har bistått en rekke selskap og virksomheter med å tilpasse seg det nye personvernregelverket. Våre fagpersoner vil på denne workshopen gjennomgå praktiske løsninger, anbefalinger og "best practice" for implementering og etterlevelse av det nye regelverket.  

Workshopen passer for både små og mellomstore virksomheter som ønsker praktiske løsninger og bistand med å tilpasse seg de nye personvernreglene.  

Det legges også opp til spørsmål og diskusjoner underveis.

KPMGs fagpersoner vil på workshopen blant annet gjennomgå praktiske løsninger for disse temaene:
·         Generelt om kartlegging og implementering
·         Personvernerklæring og informasjon
·         Behandlingsgrunnlag – særlig om samtykke
·         Rettigheter for "de registrerte" – blant annet innsyn og sletting
·         Databehandlere og databehandleravtaler Særlige problemstillinger knyttet til ansatte/ HR

Foredragsholder  
Helge Mathias Monsen, Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS
Karl Stefan Afradi, Senior Associate, KPMG AS  

Målgruppe
 
Ledere, mellomledere og nøkkelpersoner innen regnskap og lønn, HR og IT.  

Praktisk informasjon
 
Frokost og registrering fra kl. 08.30.  

Velkommen!