Generasjonsskifte for aksjonærer, bruk av fremtidsfullmakt og ny arvelov

 Generasjonsskifte for bedriftseiere med spesielt fokus på muligheter og konsekvenser ved endret eierskap i aksjeselskap. Vi gjennomgår aktuelle arve- og gaveregler, og ser på aktuelle skattemessige konsekvenser. I tillegg gjennomgår vi hva en fremtidsfullmakt er, samt ser kort på nyheter fra statsbudsjettet.

Et generasjonsskifte i bedriften handler om flere forhold: sikre verdiene som er bygget opp, rettferdig fordeling i familien, pensjon for senior, modeller for en smidig overføring og ikke minst hvilke skatte- og selskapsrettslige utslag generasjonsskifte får. Hensikten med seminaret er å belyse de problemstillinger som kan oppstå, og gi noen innspill til hvordan et vellykket generasjonsskifte kan skje.

Noen av utvalgte tema som tas opp er:

- Hvordan overfører jeg aksjer til barna og hva bør jeg tenke på?  
- Kan jeg beholde styringen selv?  
- Utslag i forhold til formuesskatt?  
- Er det andre skatteposisjoner en bør tenke på?      

Målgruppe

Eiere av familieaksjeselskaper som tenker på å gjennomføre generasjonsskifte    

Foredragsholdere
Harry Tunheim, Director/advokat KPMG Law Advokatfirma AS
Torbjørn Dobbe, 
Director/advokat KPMG Law Advokatfirma AS