Generasjonsskifte for aksjonærer –bruk av fremtidsfullmakt og ny arvelov

Generasjonsskifte for bedriftseiere med spesielt fokus på muligheter og konsekvenser ved endret eierskap i aksjeselskap. Vi gjennomgår aktuelle arve- og gaveregler, og ser på aktuelle skattemessige konsekvenser. I tillegg gjennomgår vi hva en fremtidsfullmakt er, samt ser kort på nyheter fra statsbudsjettet. 

Et generasjonsskifte i bedriften handler om flere forhold: sikre verdiene som er bygget opp, rettferdig fordeling i familien, pensjon for senior, modeller for en smidig overføring og ikke minst hvilke skatte- og selskapsrettslige utslag generasjonsskifte får. Hensikten med seminaret er å belyse de problemstillinger som kan oppstå, og gi noen innspill til hvordan et vellykket generasjonsskifte kan skje. 

Noen av utvalgte tema som tas opp er:
 
- Hvordan overfører jeg aksjer til barna og hva bør jeg tenke på?   
- Kan jeg beholde styringen selv?   
- Utslag i forhold til formuesskatt?   
- Er det andre skatteposisjoner en bør tenke på?       

Målgruppe
 
Eiere av familieaksjeselskaper som tenker på å gjennomføre generasjonsskifte    

Foredragsholdere
Harry Tunheim, Director/advokat KPMG Law Advokatfirma AS
Torbjørn Dobbe, 
Director/advokat KPMG Law Advokatfirma AS