Statsbudsjettet 2019 - Oslo

Det knytter seg alltid spenning til hvilke skatte- og avgiftsendringer som regjeringen foreslår for kommende år. I år er vi særlig spent på om det blir endringer i rentebegrensningsreglen og om det innføres kildeskatt på renter og royalties. Kan vi forvente at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen nå blir lovfestet?  

Når det gjelder godtgjørelser og naturalytelser er det ventet forenklinger og tilpasninger, men også økte rapporteringsplikter for arbeidsgiver. Og vil man se ytterligere innskjerpinger knyttet til skatt på overtidsmat?    

Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 8. oktober. På dette seminaret vil vi ta for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag.    

Målgruppe

CEO, CFO, Controller, og nøkkelpersoner innenfor økonomi.


Videooverføring
Seminaret vil bli videooverført til følgende av KPMGs avdelingskontorer: 
Vennligst registrer hvilket kontor ved påmelding

Arendal
Kristiansand
Molde
Sandefjord