KPMG-dagen 2018 - Oslo (27. nov)

Enten du er leder, bedriftseier eller jobber med økonomi og regnskap er det viktig å kjenne til nyheter, endringer i regelverket og muligheter for virksomheten.

Vi har igjen gleden av å invitere til vår årlige KPMG-dag, arrangementet hvor du møter andre næringslivsaktører og våre dyktige fageksperter for å høre de siste oppdateringene innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift..

I tillegg til en aktuell og spennende agenda, får du på KPMG-dagen anledning til å stille spørsmål og bli bedre kjent med våre flinke fagfolk.

Digitalisering og effektivisering av økonomifunksjonen er temaer i tiden. Virksomhetene får nye muligheter, samtidig er det også mye man må være oppmerksom på når nye system skal anskaffes. I år er dette viet plass på KPMG dagen, i tillegg til den "sedvanlige" nyhetsoppdateringen på våre kjerneområder. 

Agenda

Regnskap og bokføringsnytt
Nyheter og enkelte aktuelle temaer Kort om de viktigste IFRS nyhetene

Aksjeloven endres - igjen
De siste endringene – innhold, ikrafttredelse (hvis avklart) og praktiske konsekvenser. Kort repetisjon av endringer i 2017 og 2018. Oversikt over forslag fra aksjelovutvalget som fortsatt er til vurdering.

SkatteFUNN
Om ordningen, hvordan man innretter seg, bokføring, skatterapportering, revisorattestasjon

Skattenytt
Statsbudsjettet for 2019 – oversikt nyheter og endringer. Vi tar også en rask repetisjon av det som er nytt på skatteområdet for inntektsåret 2018.

—Fremtidens økonomifunksjon og robotenes rolle
Trender og utvikling av økonomifunksjonen, der teknologinyheter vil stå sentralt. Det er viktig at CFO-er, økonomisjefer, controllere m.fl. forstår disse trendene, samt hvilke muligheter de gir. Tema som dekkes er: Økonomifunksjonens rolle nå sammenlignet med før, teknologitrender relevante for økonomifunksjonen og hvordan roboter (Robotic Process Automation) vil påvirke økonomifunksjonen
 
—Fremtidens ERP. Skytjenester og avanserte rapporteringsløsninger
Mye skjer innen ERP og økonomisystemer. Skybaserte tjenester skal forenkle implementeringsarbeidet og forkorte implementeringstiden. Samtidig er det også mye man må være oppmerksom på når nye skybaserte systemer skal innføres. I denne sesjonen ser vi på hvordan det moderne ERP-landskapet ser ut og diskuterer tilnærminger til hvordan skybaserte løsninger kan implementeres og hvilke nye utfordringer man må ta høyde for. Vi tar også for oss hvordan moderne rapporteringsløsninger gir brukerne helt nye muligheter til å rapportere og analysere data i skybaserte løsninger.


Etterutdanningstimer

For revisorer:
Regnskap: 1,5 timer 
Skatt: 2,5 timer 
Annet: 2 timer 
     
For regnskapsførere:
Finansregnskap:  1,5 timer (hvorav 1 time bokføringsregelverket)
Skatt og avgiftsrett: 2,5 timer 
Rettslære: 1 time
Annet: 1 time  
 
 
Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 08:30.

Kontaktperson Robert Hast
Markeds- og eventkoordinator
E: Robert.Hast@kpmg.no  
T: 4063 9950