KPMG-dagen 2018 - Molde

Enten du er leder, bedriftseier eller jobber med økonomi og regnskap er det viktig å kjenne til nyheter, endringer i regelverket og muligheter for virksomheten.
Vi har igjen gleden av å invitere til vår årlige KPMG-dag, arrangementet hvor du møter andre næringslivsaktører og våre dyktige fageksperter for å høre de siste oppdateringene innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift. 
I tillegg til en aktuell og spennende agenda, får du på KPMG-dagen anledning til å stille spørsmål og bli bedre kjent med våre flinke fagfolk.
Digitalisering og effektivisering av økonomifunksjonen er temaer i tiden. Virksomhetene får nye muligheter, samtidig er det også mye man må være oppmerksom på når nye system skal anskaffes. I år er dette viet plass på KPMG dagen, i tillegg til den "sedvanlige" nyhetsoppdateringen på våre kjerneområder.  

Agenda
— Personlig beskatning 
Nyheter i personbeskatningen 

— Nytt om skatt, bedriftsbeskatning 
Nyheter og aktuelle temaer

— Aksjeloven endres - igjen 
De siste endringene – innhold, ikrafttredelse (hvis avklart) og praktiske konsekvenser. Kort repetisjon av endringer i 2017 og 2018. Oversikt over forslag fra aksjelovutvalget som fortsatt er til vurdering.

— Investeringer i aksjer, bokføring, regnskap og skatt 
Bokføringsmessige utfordringer, herunder GBS 18, regnskapsmessig behandling, skatt – innenfor eller utenfor fritaksmetoden

— Nytt om regnskap og bokføring 
Nyheter og enkelte aktuelle temaer

— Effektivisering av økonomifunksjonen vha robottjenester (RPA)
Mange som arbeider med regnskap og økonomi opplever utfordringer ved å måtte håndtere ulike system som ikke er fullt integrert. Ofte består deler av jobben i punching mellom systemer og copy/paste til og fra Excel. RPA (Robotic Process Automation) er verktøy som automatiserer dette arbeidet uten kostbare integrasjoner. I dette foredraget presenterer KPMG hvordan RPA fungerer i praksis og demonstrerer hvilke tidsmessige besparelser man kan oppnå.

— MVA 
Nytt fra statsbudsjettet, sentrale lov- og forskriftsendringer og nye sentrale lov- og forskrifts

Etterutdanningstimer

For revisorer:
Regnskap: 1,5 timer  
Skatt: 3 timer  
Annet: 1,5 timer  
      
For regnskapsførere:
Finansregnskap  1 time, hvorav ½ time bokføringsregelverket
Bokføring 0,5 time
Skatt og avgiftsrett 3 timer  
Rettslære: 0,5 time
Annet: 1 time

Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 08:30.

Kontaktperson
Line Valdal
E: Line.Valdal@kpmg.no
T: 952 13 791